ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก

การฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนย้ายและกู้ภัยผู้ประสบภัยทางสูงในพื้นที่ยากลำบาก ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้องฝึกอบรมส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน และในวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีการฝึกภาคปฏิบัติ ณ อาคารจอดรถ 10 ชั้น บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ซึ่งถือเป็นการฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากที่สูง (โรยตัว) เป็นครั้งแรกของส่วนดับเพลิงและกู้ภัย

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมกู้ภัยทางสูงแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมครั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างเข้ารับการอบรม จำนวน 68 คน ภายใต้การจำลองเหตุการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และสาธิตการกู้ภัยทางสูง ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในอาคารสูง และในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ลดความสูญเสียที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ