ทต.เชิงดอย เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป” 2566

0

ทต.เชิงดอยแถลงจัดงานเทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี 66 ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง จุดผางประทีป นับหมื่นดวงพร้อมปล่อยโคมไฟได้รับอนุญาตจากอำเภอดอยสเก็ด คาดจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอดอยสะเก็ดใกล้เคียง จากต่างจังหวัดและชาวต่างชาติ ที่ได้ประสานมายังเทศบาลตำบลเชิงดอยวันละกว่า 1 หมื่นคน มีเงินสะพัดวันละกว่า 5-10 ล้านบาท จาการใช้จ่ายตลอด 4 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2023 นี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อตั๋ว

 นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี 66"  ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2023 นี้ มีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภา นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อม ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นางสุมาลี  สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในการแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ของ 4 หน่วยงานได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลเชิงดอย และสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด คาดจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในอำเภอดอยสะเก็ดใกล้เคียง จากต่างจังหวัดและชาวต่างชาติ ที่ได้ประสานมายังเทศบาลตำบลเชิงดอยวันละกว่า 1 หมื่นคน มีเงินสะพัดวันละกว่า 5-10 ล้านบาท จาการใช้จ่ายตลอด 4 วันของการจัดงานสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อตั๋ว ผู้จัดงานได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถส่วนตัวไว้รอบสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งไปและกลับจากพื้นที่จัดงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในงานยังมี การจัดสถานที่แสดงในส่วนต่างๆ อาทิเช่น อุโมงค์โคมไฟ บริเวณทางเข้าศาลาเก้าเหลี่ยม ความยาว 50 เมตร, การตกแต่งศาลาเก้าเหลี่ยมด้วยโคมไฟล้านนาตระการตา และโคมยักษ์, บริเวณหาดทราย จุดบูชาผางประทีปนับหมื่นดวง (โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) ในส่วนกลางหนองน้ำ มีการตกแต่งรูปพระจันทร์เต็มดวง จำลอง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ (โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และมีการแสดงมหรสพการแสดง และงานบันเทิง โดยจะได้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 พ.ย. 66 นี้

โดยวันเเรกในพิธีเปิดงาน จะมีการเเสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ เเละสุดอลังการ การประกวดเทพีจำเเลง เทพบุตรยี่เป็ง ซึ่งได้ได้รับกับอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก สโมสรไลออนส์ เพชร เพชรบูรณ์

 นายมงคล   นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมีใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า "หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม" และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด

  นอกจากนี้แล้วหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังเคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับลงเรือยาวที่หนองบัวๆ นับว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างมาก

 การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ตกลงความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงที่ได้แนบไว้แล้ว

นายมงคล นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ย้ำถึงการปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเกีด ให้นักท่องเที่ยวร่วมปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) สู่ห้องฟ้าพร้อมเพรียงกันได้ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. ทั้งนีได้เตรียมทีมงานสำหรับจัดเก็บซากโคมไฟ (ลอยฟ้า) ที่ตกตามจุดต่าง ๆ โดยจะตระเวนเก็บในรัศมีกว้าง 10 กิโลเมตร ในทุกเช้า และการจราจร ได้จัดเตรียมจุดจอดรถ 3 จุด/จัดการจราจรให้รถวิ่งทางเดียว (one way) และจัดบริการรถสองแถว รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังบริเวณงานตลอดเวลา ฟรี! รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 2,000 คัน หมดห่วงเรื่องการจราจรติดขัด เพราะได้รับความอนุเคราะห์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จาก มทร.ล้านนา เข้ามาร่วมจัดการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มากกว่า 30 นาย ต่อวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ