“CSE” เผยความสำเร็จโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา มอบรางวัลชุมชนให้ทำดี

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE แถลงความสำเร็จโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) บทพิสูจน์ศักยภาพและความร่วมแรงร่วมใจของหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ในการป้องกันการเผาและฝุ่นควันไฟ จนประสบผลสำเร็จ ถือเป็นตัวอย่างแก้ปัญหายั่งยืน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ชุมชนที่ร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล กรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดเผยว่า โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) ซึ่งมี 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ จากแนวคิด “มอบรางวัลให้คนทำดี” โดยประเมินจากจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) ที่เกิดในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ และได้ลงพื้นที่ผลักดันแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนปลอดการเผา เป็นโครงการแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากการเผาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนใช้วัสดุเหลือทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดูแลพื้นที่ให้ปลอดการเผาได้เป็นอย่างดี ถือเป็นกรณีตัวอย่างในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

จากข้อมูลดาวเทียม VIIRS พบว่า ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อน (Hotspot) เกิดขึ้นกว่า 7,671 จุด โดยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ มีจุดความร้อนเพียง 5 จุด ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ซึ่งเกิดจากการจัดการเชื้อเพลิงตามเวลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว และเป็นการทำแนวกันไฟของที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จึงสรุปการให้รางวัล หมู่บ้านที่ไม่มีจุดความร้อน (Hotspot) ได้รับรางวัลตามความต้องการ ส่วนหมู่บ้านที่พบจุดความร้อน (Hotspot) นั้น คณะกรรมการได้เห็นถึงความพยายามในการจัดการเรื่องการเผา จึงยังคงให้รางวัลแต่ลดมูลค่าลง และมีข้อเสนอให้หมู่บ้านเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเชื้อเพลิงในครั้งต่อ ๆ ไป ในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้มีกิจกรรมส่งมอบของรางวัล ให้แก่ หมู่บ้านแม่ซ้าย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.สุมิตร อธิพรหม ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้แทนบริษัทในการส่งมอบรางวัล “เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้” เพื่อเป็นการเชิดชูชุมชนที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ และเป็นการสนับสนุนอาชีพ ต่อยอดนวัตกรรมสีเขียว สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ