“1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก” สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมแจกนมฟรีแก่นักท่องเที่ยวทุกคน

สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โถงแรกรับอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

เนื่องในวัน “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2562 สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยมีการแจกนมฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โถงแรกรับอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิเศษในวันนี้เพื่อมอบนมคุณภาพดีจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้กับนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 หน่วยงาน ระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ทำ MOU กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีกิจกรรมร่วมกันและที่ผ่านมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (อสค.) ก็ได้ให้การสนับสนุนสวนสัตว์เชียงใหม่มาโดยตลอด

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ‘วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน โดย ปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *