มื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดโครงการ บสย. SMEs Business School อย่างเป็นทางการ โดยมี นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งที่เป็นลูกค้า บสย. และผู้ประกอบการทั่วไป ที่เข้าเรียนแบบออนไซต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. (TCG Learning Center) ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 และเรียนแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting กว่า 160 ราย

สำหรับโครงการ บสย. Business School เป็นโครงการที่ บสย. โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ผนึกกำลังกับ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการที่แต่ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญ มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติร่วมกับ บสย. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ บสย. SMEs Business School นับเป็นครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดตั้งโรงเรียน (School) สำหรับให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ โดยกำหนด 3 เป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 1.การผลักดันให้หลักสูตรด้านการเงิน หรือ Financial Literacy ของ บสย. F.A. Center เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ปี 4 เพื่อยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SMEs 2.การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยมี บสย. เป็นประตูเชื่อมโยง นำลูกค้า บสย. กว่า 8 แสนราย เข้าสู่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พร้อมนำผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ และ 3.การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ TCG Business School จะขยายฐานการให้ความรู้พื้นฐานการเงินในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งผู้ประกอบการปัจจุบัน และผู้ประกอบการ Start up รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ บสย. SMEs Business School สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย. Call Center โทร.02-890-9999 หรือ Line Official Account @tcgfirst

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ