กสทช.ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและนิด้า จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

0

กสทช.ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและนิด้า จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2564 ภูมิภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิตตั้ง ประเสริฐกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการแนะนำโครงการเบื้องต้นพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ของ กสทช. และบทบาทหน้าที่ของ กปต. ซึ่งประเด็นการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องการปรับปรุงโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคลื่นคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

นอกจากนี้ยังมีการ workshop กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องนำ ได้เสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในที่ประชุมด้วย

การจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงาน สมาคมนักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ