ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เตรียมพร้อมบุคลากรให้ได้รับวัคซีน และกำหนดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในเร็วๆ นี้

0

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ได้จัดกิจกรรม “I got my covid-19 vaccine” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบว่าผู้ปฏิบัติงาน ณ ทชม.ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้วกว่าร้อยละ 70 และจะทยอยฉีดให้ครบทั้งหมดในโอกาสต่อไป โดยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบเข็มกลัดวงกลมรูปกัปตันช้างน้อย ซึ่งเป็นมาสคอตในโอกาสครบรอบ 100 ปี สนามบินเชียงใหม่ พร้อมข้อความ I GOT MY COVID-19 VACCINE ให้แก่ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ผู้แทนส่วนราชการได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และคณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) เพื่อนำไปให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าใช้ติดเสื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารผู้โดยสาร

ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการเชียงใหม่แซนด์บ็อกซ์ (Chiangmai Sandbox) ว่า ที่ผ่านมาได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในบทที่ 13 เรื่อง เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ – กรณีเชื้อโรคติดต่อและการกักกันโรค ข้อ 13.2 กรณีควบคุมหรือป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อ ณ ท่าอากาศยาน

เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สอดคล้องกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)

ขณะเดียวกันก็ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบ CM CHANA ล่วงหน้า

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นกรณีที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม และเข็มที่สองได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน จึงจะสามารถขอรับการผ่อนผันได้

ส่วนสถานการณ์ด้านการบิน ณ ปัจจุบันมีเที่ยวบินในประเทศขึ้น-ลง เฉลี่ยวันละ 14-18 เที่ยวบิน ก่อนหน้าที่จะมีการระดมฉีดวัคซีน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 1,200 – 1,400 คน แต่หลังจากที่รัฐบาลได้ระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า 2,000 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ