อสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กว่า 1,500 คน ร้องค้านการกำหนดอายุ อสม. ใน ร่าง พรบ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พศ…..

0

เราไม่ยอมจำกัดอายุ อสม.เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1,500 คนออกมาคัดค้านให้อายุ 18- 70 ปี หากอายุ 70 ปีต้องพ้นสภาพการเป็นอสม. การทำงานที่ผ่านมาอสม.ดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งถือเป็นด่านหน้าเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชน หากต้องพ้นสภาพเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เราจะขาด อสม. ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่อย่างมาก

นางสาวธุวานันท์ พวงมาลา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมผู้นำชุมนุมและพี่น้องอสม.จำนวน 1500 คนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีอายุ 18 – 80 ปี ได้ออกมาร่วมตัวกันที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พศ…..

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ อสม. พ.ศ. …. และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นนั้น ที่ผ่านมา อสม.ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทำงานอย่างหนักในการออกดูแลพี่อน้องประชาชนโดยเฉพาะในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งถือเป็นด่านหน้าเข้าไปดูแลผู้ป่วย ซึ่งก็มีหลากหลายอายุโดยเฉพาะผู้มีอายุมากมีประสบการณ์เข้าดูแลผู้ป่วย ร่วมถึงการดูแลพี่อน้องประชาชนในพื้นที่ตามฤดูกาลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ป้องกันให้ความรู้ประชาชน ออกสำรวจตรวจสอบ การเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าร่างพระราชบัญญัติ อสม. พ.ศ. …. เป็นร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อ อสม. เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กระทรวงธารณสุขมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสม. ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนเป็นกําลังสําคัญสําหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน โดยยกระดับทักษะและขีดความสามารถของ อสม. ให้ดําเนินการตามหลักการดังกล่าวได้สัมฤทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประสานงาน การบริหารกิจการ อสม. และการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพภายในชุมชนให้เป็นไปอย่างมีระบบอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน แต่ในร่างพระราชบัญญัติ อสม. พ.ศ. …. หมวดที่ 3 อสม. ในส่วนที่ 2 การพ้นสภาพ มาตรา 28 อสม. สิ้นสุดสภาพเมื่อ (4) มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากพวกเรา อสม. ทุกคนเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา มีความตั้งใจในการเป็นส่วนช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน และยังมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หากต้องพ้นสภาพเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เราจะขาด อสม. ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่อย่างมาก พวกเรา อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อยื่นหนังสือเรื่องร้องเรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่งเรื่องต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ