หยกอินเตอร์เทรด 40 ปี กับกลยุทธ์ในตลาดวัตถุดิบเบเกอรี่และคาเฟ่ ในยุคที่ทุกอย่าง “มูฟเร็ว”

0

หยกอินเตอร์เทรด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยคุณเลิศลักษณ์ วณิชวิกรานต์ หรือ “ซ้อหยก” จากความชื่นชอบในการทำขนม จึงได้เปิดโรงงานผลิตขนมและเบเกอรี่ขึ้น โดยในช่วงแรกต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งการหาวัตถุดิบ เครื่องมือ และการตลาด แต่ด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้ ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ต่อมาได้ขยายธุรกิจ มาเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือเกี่ยวกับเบเกอรี่และคาเฟ่ โดยเน้นคุณภาพ ข้อมูลชัดเจน คุ้มค่า ส่งถึงมืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี หยกอินเตอร์เทรด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้า
  • เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและนำเทคโนโลยีมาใช้
  • สร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจและผูกพัน
    ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความพร้อมเรื่องข้อมูล มีความอิสระในการเลือก การตัดสินใจ กล้าลงทุนและหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้น หยกอินเตอร์เทรด จึงให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้มากขึ้น

อีกส่วนหนึ่ง คือการสร้างแบรนด์ (Branding) ให้ผู้บริโภคมีความผูกพันและเข้าใจ โดยการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น จุดมุ่งหมายต้องไม่เพียงแค่หวังผลกำไร แต่ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้บริโภค เน้นความยั่งยืน(Sustainability) ช่วยส่งเสริมดูแลชุมชนรวมถึงสิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญ คือการคัดเลือกสินค้า ต้องพิถีพิถันและเหมาะสมกับผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย เน้นคุณภาพ ข้อมูลชัดเจน คุ้มค่า ส่งถึงมืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

จากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้หยกอินเตอร์เทรดสามารถยืนหยัดในตลาดวัตถุดิบเบเกอรี่และคาเฟ่ ได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ในยุคที่ทุกอย่าง “มูฟเร็ว” ก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ ที่หยกฯ สะสมมายาวนาน พร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าให้ผู้บริโภคก้าวและเติบโตไปด้วยกัน

หยกอินเตอร์เทรด #วัตถุดิบเบเกอรี่ #อุปกรณ์เบเกอรี่ #คาเฟ่ #ธุรกิจ #กลยุทธ์ #การตลาด #ผู้บริโภค #เทรนด์ #เทคโนโลยี #แบรนด์ #คุณภาพ #การบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ