สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จัดพิธีจุดเทียนประเพณี ประจำปี 2559

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย –เชียงใหม่ – ลำปาง – เชียงราย – แพร่ – พิษณุโลก และลำพูน จัดพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี 2559 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความใฝ่ฝัน และความพากเพียรของสตรี ผู้ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคม โดยจัดต่อเนื่องกันมากว่า 40 ปีแล้ว โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ รัตนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมคุ้มคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

DSC_3360 copyสำหรับพิธีจุดเทียนประเพณี เป็นประเพณีสากลที่สำคัญของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล (BPW International) ที่องค์กรสมาชิกในทุกภูมิภาคของโลกพร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และในประเทศไทย สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยหมุนเวียนให้สมาคมสมาชิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งในปี 2559 นี้ ได้มอบให้สมาคมสมาชิกภาคเหนือเป็นประธานร่วมกันดำเนินงานขึ้นในครั้งนี้ โดยถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญยิ่งของมวลสมาชิก “สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ” ที่มีอยู่ทั่วประเทศและทุกภูมิภาคของโลกที่จะมาร่วมตัวกัน เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีให้แก่กัน และแสดงพลังแห่งความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน ร่วมมือ ร่วมใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทำงานโดยมีประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อสืบสานและธำรงไว้ซึ่งปณิธานอันแน่วแน่ของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลก

DSC_3261 copy

DSC_3297 copy

DSC_3337 copy

DSC_3352 copy

DSC_3356 copy

DSC_3315 copy

DSC_3243 copy

DSC_3229 copy

DSC_3237 copy

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *