The Panthera เปิดตัวโครงการ Galerie de Panthera โดยจับมือกับ 2 ศิลปินในเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการศิลปะ “Negative to Positive” เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางศิลปะในเชียงใหม่ ทั้งยังสนับสนุนพื้นที่ให้ศิลปินแสดงความสามารถด้านศิลปะและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด (Covid-19) ทั้ง 2 รอบ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเสียความเชื่อมั่นทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่หดตัวลง ส่งผลให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ย่ำแย่  Tiger Kingdom ในนามของ The Panthera  มีแนวคิดฟื้นฟูผู้คนในเมืองใหม่ ด้วยกิจกรรมทางศิลปะกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ให้มีชีวิตชีวาขึ้น จึงก่อตั้งโครงการ Galerie de Panthera ขึ้นด้วยการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลงานแก่ศิลปินในเชียงใหม่ คอลเลคชั่นแรกได้เชิญศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1.คุณลูกโคม อิสรากาญจน์  ยิ่งยง   2. คุณหนุ่ม พรเทพ จิตต์ผ่อง  จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะในชื่อ “Negative to Positive” พร้อมกันนี้ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Galerie de Panthera ด้วยในวันที่ 26 มีนาคม 2564  ณ Galerie de Panthera ทั้งนี้ผลงานของศิลปินจะเป็นตัวสะท้อนสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร  (ประธานกรรมการบริษัท Tiger Kingdom หนึ่งในผู้สนับสนุนพื้นที่ให้กับโครงการ Gallerie de Panthera ) เผยถึง Gallerie de Panthera ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ศิลปินในเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศสภาพสังคมในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงสภาพจิตใจของผู้คนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กลับมาเล่นงานอีกครั้งในรอบสอง ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมืองเชียงใหม่จากที่กำลังฟื้นตัวกลับตกฮวบลงไปอย่างน่าตกใจ ผู้ประกอบการทั่วเชียงใหม่บอบช้ำสาหัส ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆและบรรยากาศสภาพสังคมซบเซา ทั้งนี้ได้นำศิลปะมาช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนและช่วยเผยแพร่แนวคิดและความสร้างสรรค์ของศิลปินในอีกทางหนึ่ง เดียวกันนี้ได้แสดงทรรศนะต่อไปอีกว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้พื้นที่แก่ศิลปินในการจัดนิทรรศการศิลปะจะสามารถต่อยอดให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นในวงการศิลปะเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น Art Space Landmark สำหรับงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวเชียงใหม่

Negative to Positive”

คุณลูกโคม อิสรากาญจน์ ยิ่งยงและคุณหนุ่ม พรเทพ จิตต์ผ่อง  สองศิลปินที่มีแนวคิดเดียวกันที่สร้างผลงานศิลปะและงานนิทรรศการศิลปะ ในชื่อ Negative to Positive ขึ้นโดยมีแนวคิดบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่หลังจากที่เกิดพิษโควิด 19 ธุรกิจท่องเที่ยวต่างปิดตัวลงกันเป็นทิวแถว เนื่องจากทนไม่ไหวกับการแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งที่รายได้ไม่มีเพราะนักท่องเที่ยวไม่มา ความบอบซ้ำจากพิษดังกล่าวอบอวลไปทั่วเชียงใหม่  ณ วันนี้สถานการณ์โควิค 19 เริ่มคลี่คลาย ถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเริ่มจากการเยียวยาจิตใจ จึงร่วมกันสร้างผลงานของทั้งคู่ในรูปแบบ Dialogue Art Pieces ทั้งนี้ยังนำวัสดุตกแต่งที่อยู่ในสถานที่จัดงานมาร่วมในผลงานของตนอีกด้วย ซึ่งสะท้อนแง่มุมทั้งสองด้านของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านที่เป็นภาวะเชิงลบและเชิงบวก ในงานศิลปะชิ้นเดียวกัน

คุณลูกโคม อิสรากาญจน์  เจ้าของงานศิลปะในแนวคิด Reused – Redesign – Recycle – Reproduce – Rethinking เชื่อมโยงแนวคิดทางศิลปะเพื่อประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม แสดงทรรศนะต่อผลงานว่า ตนนำกระดาษแผ่นใบปลิวของบริษัทท่องเที่ยวและโปสเตอร์ข่าวสารในเชียงใหม่ในอดีต โดยช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวทำให้ใบปลิวเหล่านี้ถูกทิ้งเป็นขยะไร้ค่า อีกนัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่ถูกครอบงำด้วยภาวะเชิงลบ จิตใจของผู้คนก็เกิดภาวะเชิงลบ อาทิ ความเสียใจ ความท้อแท้ถดถอย ความสิ้นหวัง ไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนออกมาทางขยะไร้ค่าเหล่านี้ จึงนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าขยะไร้ค่าที่เกิดภาวะเชิงลบ ก็ยังสามารถนำมารังสรรค์ชิ้นงานศิลปะที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นภาวะเชิงบวกในแง่มุมหนึ่งเช่นกัน

เช่นเดียวกับ คุณหนุ่ม พรเทพ ศิลปินภาพถ่ายแนว Street Art และภาพวาดจิตรกรรม จนไปถึงการ์ตูนล้อเลียนมาพร้อมกับแนวคิดที่ต้องการให้ทุกคนควรเดินตามความฝันของตนและลงมือทำเพื่อให้ความฝันนั้นสำเร็จ ทั้งยังนำเสนอมุมมองภาวะเชิงบวกผ่านชิ้นงานศิลปะของเขา ศิลปินกล่าวถึงผลงานชุด The season ซึ่งจัดในนิทรรศการครั้งนี้ว่า “เสมือนสิ่งเยียวยาสภาวะทางอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ทั้งความวิตกกังวล หดหู่ ที่พรั่งพรูถ่ายเททิ้ง ขณะเดียวกันยังเติมเต็มเยียวยาสภาพจิตใจของตนเอง” เพื่อให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวบทั้งปรับมุมมองทรรศนะให้ไปในเชิงบวกยิ่งขึ้น

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เน้นให้ผู้ชมรับสารในเชิงบวกจากศิลปิน และเปลี่ยนทรรศนะของตนจากภาวะเชิงลบให้กลายเป็นบวกพร้อมสู้กับสถานการณ์ต่อไป ตั้งรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้โครงการ Galerie de Panthera ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับศิลปินได้มีพื้นที่เพื่อบอกเล่าทรรศนะของตนผ่านผลงานศิลปะ รวมไปถึงต่อยอดให้กับเยาชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านงานศิลปะทั้งแขนง ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเติมเต็มความฝันที่จะเป็นศิลปินต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และติดต่อสอบถามได้ที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ