มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการร่วมกันดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย และมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งขึ้นเพื่อ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เผยแพร่การใช้อุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่(เกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ) สู่ชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยสร้างศูนย์ฐานข้อมูลกลางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ”

การบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล การดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตร

ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแก่บริษัทสยามคูโบต้าฯ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร ส่วนบริษัทฯ สนับสนุนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย เพื่อการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อยกระดับระบบ Smart Farming ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการผลักดันสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่วันที่ลงนาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ