ททท.สำนักงานลำปาง นำเสนอ 3 เส้นทางท่องเที่ยวลำปาง ลำพูน สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง และลำพูน ในช่วง Green Season โดยการนำเสนอ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และธรรมชาติ ชูจุดเด่นการท่องเที่ยวในอำเภอรอง พร้อมมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนได้ทั้งปี

นายวิสูตร บัวชุม
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว In Green Season สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ในพื้นที่ ด้วยการนำเสนอ 3 เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอรองในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปาง และลำพูน ดังนี้

เส้นทางที่ 1 ลำปาง แจ้ห่ม เมืองปาน จากตัวเมืองลำปาง ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1035 เข้าสู่อำเภอแจ้ห่มชมความงามของเส้นทางธรรมะ นำชมวัดสำคัญในเส้นทางพร้อมสัมผัสธรรมชาติที่เจียวขจีผนวกกับกิจกรรม กินปู ดูนา พาฟิน ที่ต้องการสร้างภาพจำของพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ที่มีสินค้าขึ้นชื่อ คือ น้ำ ปู หรือ น้ำปู๋ เป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ น้ำปูนั้นเป็นอาหารที่เกิดจากการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินเป็นเวลาแรมปี นอกจากที่ชาวบ้านจะทำไว้กินเองเเล้ว ยังนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้ำปูที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้ำปูที่ทำที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และน้ำปูที่ทำที่จังหวัดพะเยา

น้ำปูอำเภอแจ้ห่ม

นอกจากการทำน้ำปูแล้ว อำเภอแจ้ห่มยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส Unseen เจดีย์มหัศจรรย์บนยอดเขาสูง สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอแจ้ห่มได้ 360 องศา วัดอักโขชัยคีรี จุดเด่นของวัดนี้คือปรากฏการณ์เงาสะท้อนพระธาตุเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง และเงาพระธาตุเจดีย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่เดิมตลอดทั้งวัน ตราบใดที่ยังมีแสงส่องสว่าง นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า “พระศากยมุณีคีรีอักโข”ซึ่งมีความสูง 5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธามาก หากใครสนใจศิลปะท้องถิ่น ยังมีสัตภัณฑ์ไม่ไผ่พุทธศตวรรษที่ 25 สำหรับจุดธูปเทียนบูชาพระประธานและธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิลปะล้านนาซึ่งสามารถชมได้ที่หลังวิหารชมเงา วิหารเปิดเวลา 07.00-17.00 น.

เงาเจดีย์ วัดอักโขชัยคีรี

เส้นทางที่ 2 แจ้ห่ม เขื่อนกิ่วลม และเมืองเถิน ชมเสน่ห์เส้นทางธรรมชาติเขื่อนกิ่วลมกับกิจกรรมล่องแพชมความงามธรรมชาติในเขื่อนกิ่วลม สัมผัสกิจกรรมปีนผ้า พายเรือคายัก ชมถ้ำและวัด ก่อนที่จะเดินทางด้วยถนนสายหลักหมายเลข 1035 ผ่านเมืองสู่อำเภอเกาะคา สักการพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู วัดไหล่หิน วัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลำปางที่มีอายุหลายร้อยปี วัดพระธาตุจอมปิง เป็นวัดที่มีศิลปะแบบล้านนา โดดเด่นเห็นได้ชัดที่ลักษณะตัวของพระธาตุที่สวยงามอร่ามด้วยสีทอง เขาส่องกระจก หรือ ถ้ำผาบ่อง เป็นปล่องหน้าผาคล้ายกับกระจกอยู่บนดอยแก้ว ก่อนที่จะเข้าพักอำเภอเถิน อำเภอใหญ่ไกลเมืองแต่ไม่ห่างไกลใจผู้คน เริ่มจากการชมวัดเก่าแก่ วัดเวียง เป็นวัดที่สำคัญของอำเภอเถิน มีซุ้มโขงที่ได้รับอิทธิพลมาจากซุ้มโขงของวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดอุมลอง วัดดอนไชและสัมผัสความสงบเงียบและเรียบง่ายของกาดฟิน แหล่งรวมของกินยามค่ำของคนเถิน

กิจกรรมล่องแพเขื่อนกิ่วลม

เส้นทางที่ 3 เมืองเถิน ลี้ ลำพูน สัมผัสเส้นทางสีเขียวสู่อ้อมกอดแห่งขุนเขา สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เริ่มจากสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเมืองเถินที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นจุดผ่านของศึกสงครามสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วเช้าวันใหม่เราพร้อมกับการออกเดินทางสู่ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน ในเส้นทางหลวงหมายเลข 106 สัมผัสความคดเคี้ยวของถนนสายเศรษฐกิจและเส้นทางหลักจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพก่อนที่จะมีถนนผ่านขุนตานในปัจจุบัน เส้นทางนี้ปัจจุบันยังคงใช้สัญจรไปมาอย่างปกติ ผ่านอำเภอลี้ ตามรอยศรัทธาอารยะ 3   ครูบาล้านนาลำพูน ในเส้นทางสายนี้เริ่มจากครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนำชุมชน          สู่หมู่บ้านรักษาศีลห้า ไม่เบียดเบียนสัตว์ มีวัดพระบาทห้วยต้มและมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยเป็น จุดศูนย์รวมจิตใจ ทุกวันที่ 16 พฤษภาคมจะมีศิษยานุศิษย์และชาวปะกาเกอญอจากทุกสารทิศมาร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระ จุดถัดไปจะเป็นจุดชมวิวเมืองลี้มุมสูงและสักการะครูบาอภิชัยขาวปี ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม ของทุกปี พุทธศาสนิกชนชาวลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันเดินทางไปร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระ “ครูบาอภิชัยขาวปี” ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จากศิษย์สู่ตนบุญแห่งล้านนา “ครูบาศรีวิชัย” พระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
นายวิสูตร บัวชุม
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง
สะพานขัวแตะข้ามแม่น้ำวัง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดผาแดงหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดผาแดงหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดผาแดงหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมจับปูนา วัตถุดิบในการทำน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมจับปูนา วัตถุดิบในการทำน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดอักโขชัยคีรี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดอักโขชัยคีรี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วัดอักโขชัยคีรี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมล่องแพเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมล่องแพเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
กิจกรรมล่องแพเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง
วัดเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดอุมลอง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดอุมลอง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วัดพระบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ