ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง สายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสาร

ทบทวนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย อาทิ การแจ้งเหตุ การใช้เส้นทางหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น และการช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ว่าด้วยเรื่องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้ว

และยังเป็นการช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ