ชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63

        เมื่อ 18 ก.ค.63 เวลา 0800-1700 ชมรม ” กตัญญูคลับ ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา 20 คน  ร่วมการฝึกอบรมในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63 (รุ่นที่ 2) ณ สง.ทท.อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ดำเนินการฝึกอบรมโดย มทบ.33 (จะทำการฝึกอบรม 3 รุ่นๆละ 20 คน)

    การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายในเรื่องประวัติความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , สถานการณ์โรคโควิค – 19 และมาตรการป้องกัน , จิตอาสาพระราชทาน , การดำนาปลูกข้าวแบบวิถึไทย , การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า

     วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลักปฏิบัติในค่านิยมของคนไทย มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

    ชมรม”กตัญญูคลับ” เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง มทบ.33 กับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ที่รวบรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตลอดจนถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *