ทัพภาค 3 เน้นย้ำ 9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาหมอกควันให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่อง

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำ ให้ทั้ง
9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง หากผู้ฝ่าฝืนสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันที นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลกับทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการปฏิบัติของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานและ
รับข้อเสนอแนะจากกองบัญชาการฯ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายสมคิด ปัญญาดี กล่าวถึงสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศประจำวัน ตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงาน 3 เวลา ได้แก่ เวลา 09.00 น. 12.00 น. และเวลา 15.00 น. ซึ่งรายงานค่าจากกรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) และจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ DustBoy และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติว่าต้องมีกฎหมายอากาศ

สำหรับคนภาคเหนือ และคณะกรรมการที่เกิดจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อจัดส่งร่าง รวบรวมเป็นรูปเล่ม นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต่อไป
​ในส่วนของการดำเนินงานพื้นที่เกษตร ซึ่งได้มีการสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังทั้งหมด 6 ตำบล ได้แก่ ตำบล
เมือแหง อำเภอเมืองแหง ตำบลเมืองนะ ตำบลริมโค้ง อำเภอเชียงดาว ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลแม่พันลพ ตำบลสีลมเย็น อำเภอไชยปราการ ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตร นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้หาของป่าที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่ สำรวจพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตป่าสงวน รวมไปถึงสังเกตการร่วงของใบไม้ในพื้นที่ทุกสัปดาห์ และ
ทุกเดือน เพื่อสำรวจเปอร์เซ็นการร่วงของใบไม้ ให้กับจังหวัดโดยเร็วที่สุด และรณรงค์อบรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แจ่ม เนื่องจากคาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่ามากที่สุด​และในเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้จัดกินกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้ชื่องาน “เติมรักให้อากาศ” ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยจะมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการพ่นละอองไอน้ำบนอาคารสูง เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
​ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้จังหวัดทั้ง 9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ให้เตรียมการทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยกฎหมายที่มีอยู่ต้องมีการปราบปรามต่อผู้ละเมิด หากมีผู้ฝ่าฝืน
ให้บังคับให้กฎหมายได้ทันที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *