รื้อสายสื่อสารตามร้อง กสทช.เขต 32 บูรณาการ กฟภ. เขต 1 ภาคเหนือ และ 4 โอเปอร์เรเตอร์ ตัดทิ้งสายสื่อสารระโยงระยาง กลางสี่แยกหน้าวัดกู่เต้า รวบเข้าข้างทางเป็นระเบียบ

รื้อสายสื่อสารตามร้อง กสทช.เขต 32 บูรณาการ กฟภ. เขต 1 ภาคเหนือ และ 4 โอเปอร์เรเตอร์ ตัดทิ้งสายสื่อสารระโยงระยาง กลางสี่แยกหน้าวัดกู่เต้า รวบเข้าข้างทางเป็นระเบียบ พร้อมเผยปัญหาสายสื่อสารดำเนินการตามแผนทุกวันโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาสะสมมานาน

สำนักงาน กสทช. เขต 32 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฟภ.เชียงใหม่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ทรู 3BB ทำการปรับตัดสายสื่อสารที่ระโยงระยางพาดผ่านบริเวณกลางสี่แยกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

นายเสรี นันสูงเนิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. เขต 32 กล่าวว่า การดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสารบริเวณนี้ในวันนี้เป็นประเด็นมาจากกรณีมีการร้องเรียนว่าสายสื่อสารต่างๆ ที่ติดตั้งบริเวณนี้อยู่ในระดับความสูงที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าได้กำหนดไว้ในการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ประกอบกับบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนมีการสัญจรหนาแน่น ทางสำนักงานฯ จึงทำการประสานหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการปรับปรุง ตัด ย้ายแนวพาดสายทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

“การดำเนินการเป็นการรื้อถอนสายทั้งหมดในพื้นที่บริเวณกลางทางแยก แล้วยกระดับให้สูงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก กฟภ.เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยการปักเสาเพิ่ม 1 ต้น เพื่อติดคอนรับสายสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมดำเนินการรื้อถอนในวันนี้ซึ่งเป็นโอเปอร์เรเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสายสื่อสารในซอยนี้มีด้วยกัน 4 ราย ได้แก่ NT, AWN, Ture และ 3BB ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเอกชนทุกค่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย” นายเสรีฯ กล่าว

“สำหรับจุดอื่นๆ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการแทบจะทุกวัน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งแผนของ สำนักงาน กสทช. เองที่รับผิดชอบ และ กฟภ. ก็มีแผนดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการสื่อสาร หน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ก็เพื่อลดและแก้ไขปัญหาที่มีมานานในบางจุด” นายเสรี นันสูงเนิน กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้มีรายงานว่า สายสื่อสารบริเวณกลางสี่แยกหน้าวัดกู่เต้า อ.เมืองเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เวียนทอง ราษฎรซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ร้องเรียนไปยัง สำนักงาน กสทช. เขต 32 เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขสานสื่อสารบริเวณดังกล่าว ซึ่งไม่มีความเป็นระเบียบ สายหลายเส้นห้อยต่ำลงมากลางแยก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านบริเวณสี่แยกนี้ และ

จากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน กสทช. เขต 32 พบว่า สาเหตุเกี่ยวข้องกับเสาไฟฟ้าและแนวเสาไฟฟ้าสำหรับยึดเกาะสายสื่อสาร จึงต้องประสานกับ กฟภ. เขต 2 ภาคเหนือ เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่ง กฟภ. ได้มีติดตั้งเสาและร่วมบูรณาการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากกลางถนนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ