มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวง 2560 ก้าวสู่ปีที่ 49 โครงการหลวงสืบสานงานของพ่อ

มูลนิธิโครงการหลวง เตรียมจัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานพบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และผลงานความก้าวหน้าของโครงการหลวง พร้อมการออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงที่มีคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยสูง กว่า 800 ชนิด และช่วงเวลานาทีทองจำหน่ายผลิตผลในราคาถูกเป็นพิเศษอีกด้วย

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานจัดงานโครงการหลวง 2560 กล่าวว่า มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวงเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 นี้ เป็นปีที่ก้าวย่างสู่ปีที่ 49 ของโครงการหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานงานโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2512 ที่จังหวัดเชียงใหม่  ตลอดระยะเวลาเกือบ 49 ปี ได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการปลูกพืชเมืองหนาวบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และความก้าวหน้าของโครงการหลวงบนศาลาไทย ภายในหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น.

สำหรับงานนิทรรรศการเฉลิมพระเกียรติ และผลงานความก้าวหน้าของโครงการหลวง นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานฝ่ายนิทรรศการโครงการหลวง กล่าวว่า ในงานโครงการหลวงทุกปี จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในปีนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ของพสกนิกรบนพื้นที่สูง ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ 49 ปี โครงการหลวงมีการวิจัย และพัฒนามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ทั้งพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ ตลอดจนด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งปีนี้มีหลายชนิด รวมทั้งการนำความรู้ของโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่สูงอื่นๆ และปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นแห่งที่ 39 มีพื้นที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง โดยใช้วิธีการของโครงการหลวงเหมือนแห่งอื่น

ในส่วนของการจัดจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำหน่าย กล่าวว่า สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายจะมีความหลากหลายมาก ประมาณกว่า 800 ชนิด ซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ผลไม้ ดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ผลิตผลด้านปศุสัตว์ อาหารปรุงสำเร็จ ดอกไม้แห้ง งานหัตถกรรม และต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโปโมชั่นซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนด มีของแถมให้ และที่สำคัญช่วงเวลานาทีทอง ที่จะจำหน่ายผลิตผลในราคาถูกเป็นพิเศษ ที่สำคัญผลิตผลโครงการหลวงมีคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยสูง

 

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “โครงการหลวง 2560” ก้าวสู่ปีที่ 49 โครงการหลวง ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *