สดร. ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกบูรณาการความรู้สู่สะเต็มศึกษา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้”สะเต็มศึกษา” การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครผู้สนใจจากทั่วโลกร่วมลงทะเบียนฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม2560

รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก– International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO (ITCA) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” (ITCA Colloquium – Astronomy for STEM Education) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ในหน่วยงานชั้นนำจากทั่วโลก มาร่วมปาฐกถาและบรรยาย “การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาคมโลก” พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนากระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน สังคม และชุมชน

รศ.บุญรักษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มบุคลากรผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมอุดมปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ได้นำองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ และโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชน สู่การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และคณิตศาสตร์ (STEM) เข้าด้วยกัน

เปิดรับสมัครครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจจากทั่วโลก เข้าร่วมจำนวน 100 คน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.narit.or.th/itca ลงทะเบียนฟรี!! หมดเขตรับสมัคร 10 กรกฎาคม 2560 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *