กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อผลักดันเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดนอนาคต

 

82573            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยนางศิริพร รือเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  รายงานว่า  จังหวัดเชียงใหม่มี 5 อำเภอที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ  อำเภอเชียงดาว

 

 

82571อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย รวมระยะทางประมาณ 277 กิโลเมตร  ปัจจุบันแหล่งการค้าชายแดนมีทั้งหมด 3 แห่ง คือ บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง บ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อายและบ้านกิ่วผาวอกอำเภอเชียงดาว   ที่ผ่านมาภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันการเปิดด่านและยกระดับจุดผ่อนปรนในพื้นที่ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างต่อเนื่อง   จากผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแสดงภาพเชื่อมโยงด้านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นการถาวร เมื่อปี พศ.2558 พบว่า เมืองต่างๆ  ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ตั้งติดกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เมืองปั่น เมืองทา มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในฝั่งไทยและมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 

82575             ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการเปิดชายแดนทั้ง 3 ด่าน   โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมสำรวจทางการค้า การท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่  10 – 13 พฤศจิกายน  2559   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่และผลักดันเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดนอนาคต  โดยเส้นทางเริ่มจากอำเภอแม่แตง-แม่กื้ดช้าง-ตำบลเมืองคอง-ตำบลเมืองแหง ไปถึงจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง มีระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร สามารถย่นระยะทางจากเส้นทางหลักทางหลวงหมายเลข 1322 ไปถึงจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งได้ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่า เส้นทางจากจุดผ่อนปรนหลักแต่งไปยังเมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน มีระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร เมืองตองยีเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า เป็นเมืองศูนย์กลางการขายส่ง และปริกสินค้าอุปโภค รวมทั้งสินค้าการก่อสร้างอื่นๆ มีเส้นทางเชื่อมโยงกับเมืองมัณฑะเลย์และเมืองเนปิดอว์ในอนาคต หากมีการเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรจะทำให้เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและสร้างความเจริญให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกมากในอนาคต

82574

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *