มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity: SUNSpACe”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity: SUNSpACe” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity: SUNSpACe” ซึ่งเป็นการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป และเอเชีย ประกอบไปด้วย

(1) University Lumiere Lyon 2, France
(2) University of the West of Scotland, UK
(3) Corvinus University of Budapest, Hungary
(4) Royal University of Bhutan, Bhutan
(5) Kantipur Engineering College, Nepal
(6) ACME Engineering College, Nepal
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตสินค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกษตรกรให้ก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer อีกทั้งใช้ Smart Technologies เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2565” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *