จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมก้าวเข้าสู่ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” เตรียมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City”

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City” ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีที่สำคัญของโลก และพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ @Nimman Convention Centre อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City” ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ ทั้งในแบบจารีตและร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่อีกทาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบการบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงให้มีระบบที่ดี ดนตรีและการแสดงสามารถเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่เมืองดนตรี เป็นโครงการที่วางโครงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงที่แข็งแกร่ง สร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสโลก เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai City of Music” พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา” หรือ “City of Lanna Music and Performing Arts”

“สำหรับโครงการเชียงใหม่เมืองดนตรี สอดรับอย่างดียิ่งกับการที่เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยจะไปเสริมเพิ่มเติมในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในระดับสากลต่อไป” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวปิดท้าย

สำหรับกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล “Music of City” “เชียงใหม่เมืองดนตรี” จะมีขึ้น ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยมีศิลปินชื่อดังเข้าร่วมแสดงจำนวนมาก ชมฟรีตลอดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *