“ซันสวีท” จัดงาน SMART FARM 4.0 ครั้งที่ 3 หวังยกระดับเกษตรกรไทยสู่การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกชั้นนำ จัดงาน SMART FARM 4.0 ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร 4.0 ต่อเกษตรกรที่สนใจ เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเปิดงาน SMART FARM 4.0 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรได้นำมาใช้ในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวคิดการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการผลิตสินค้าส่งออก โดยบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นโครงการ Smart Farm ตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม และนำไปปรับใช้และพัฒนาการทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี 2540 มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานภายใต้ตราสินค้า “KC” จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการนำนวัตกรรมการเกษตร 4.0 มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ซึ่งใน Smart Farm ได้มีการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ ได้แก่

  1. การปรับเปลี่ยนระบบการให้น้ำ โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดิน เป็นเกณฑ์ในการปล่อยน้ำ
  2. การใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในการให้สารเคมีเพื่อทดแทนแรงงานเกษตรกร
  3. การติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ 6 ปัจจัย คือ อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ความเข้มของแสง ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และทิศทางลม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ ข้อมูลจะถูกนำมาประมวลผลผ่านแอพพลิเคชั่น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ ทางบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ล็อกซ์เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ร่วมกันเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยในอนาคตต่อไปอีกด้วย

นายกฤษณ์ ธนาวณิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *