การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ครั้งที่ 13/2565 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565

โดยมี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ประธานชุมชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น