ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสาร

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดแอลกอฮอล์คุมเข้มพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อสร้างมั่นใจในแก่ผู้โดยสารในการเดินทางด้วยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561…
Read more

เชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561…

Read more

กลุ่มเซ็นทรัลมอบผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

กลุ่มเซ็นทรัลมอบผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ บริเวณบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Read more

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มคำเชียงใหม่…

Read more

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมเตรียมเที่ยวรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอ โดยไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง…

Read more

กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จับมือกับภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี”

กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จับมือกับภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย” เชิญชวนประชาชนนำรถเข้าตรวจสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!! ณ จุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของไปใช้งานฤดูหนาว และ งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของไปใช้งานฤดูหนาว และ งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2561 เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 และหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และยังเป็นน้ำใจช่วยเหลือในกิจกรรมของกาชาดตลอดทั้งปีอีกด้วย

Read more

สำนักงาน กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “3 ชั้น” ป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของไม่รู้ตัว

สำนักงาน กสทช. ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “3 ชั้น” ช่วยบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น…

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ค้าขาย สร้างรายได้แก่ชุมชน…

Read more

พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน หารือทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน

พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน หารือทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันแต่งกายชุดเมือง อู้คำเมือง และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น…

Read more