สำนักงานชลประทานที่ 1 วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด หลังสถานการณ์น้ำ 3 จังหวัดน้อยกว่าเกณฑ์ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ลุ้นฝนช่วงที่ 2 ช่วยคลี่คลายสถานการณ์

สำนักชลประทานที่ 1 เผยสถานการณ์น้ำ 3 จังหวัด น้อยกว่าเกณฑ์ช่วงต้นฝนทิ้งช่วงใกล้เคียงปี 58 วอนเกษตรกรควรยืดการเพาะปลูกใช้น้ำอย่างประหยัดรอฝนช่วง 2 กลับมา หวั่นเกิดผลกระทบต่อผลผลิต ขณะที่น้ำท่าน้อยกว่าเกณฑ์แหล่งน้ำธรรมชาติน้ำแห้งน้ำน้อยเพราะฝนทิ้งช่วง แต่สภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ไม่ควรประมาท และเตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด…

Read more

“หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานที่ควรรู้ไว้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ได้ออกประกาศ “หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน…

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มสธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมกลุ่ม และกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม (Group Training) และ กิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกับสื่อมวลจำนวน 18 สำนักข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ชุมชนด้านต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

Read more

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา สู่อุตสาหกรรมสินค้า LifeStyle และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล…

Read more

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จับมือสมาคมไทยล้านนาสปา เตรียมจัดประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (20 มิ.ย.62) เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา และนางสาวจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร อุปนายกสมาคมไทยล้านนาสปา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Chiang Mai Spa Award 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์สปาไทย สู่สายตาสปาโลก โดยจัดแถลงข่าวที่ร้าน Cafe De Mesuem จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เร่งผลักดันงานหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม Life Style พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม Life Style กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม (Craftsmanship) ในอุตสาหกรรมเครื่องเขินไลฟ์สไตล์ในอนาคต พร้อมเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินที่สามารถตอบสนองการใช้งานรูปแบบใหม่ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา ในวันที่ 6 – 8 เดือนกันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค …

Read more

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมแล้วกับงานยิ่งใหญ่ประจำปี Lanna Expo 2019 นำของดีในท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมารวมไว้ภายในงาน ให้เป็นที่รู้จักในสายตาคนทั่วโลก…

Read more

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเห็นได้ว่า ท่านทรงห่วงใยเอาใจใส่เกี่ยวกับป่าไม้ต้นไม้ ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อปรับระบบการทำการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตลาด โดยการลดพื้นที่การเกษตรให้น้อยลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยมากขึ้น …

Read more

จังหวัดแพร่และอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงาน PHRAE Young Designer ep.1 19 มิย.นี้

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น. ณ กาดสามวัย
ภายในงานชมนิทรรศการผลงาน Young Designer จังหวัดแพร่ ตื่นตากับแฟชั่นโชว์ 20 Collection รับชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง “กระต่าย – I CAN SEE YOUR VOICE” ร่วมลุ้นไปกับการประกวด Phare Young Design Contest 2019 รอบออดิชั่น ช้อปสินค้าแฟชั่นจากผู้ผลิตโดยตรงของจังหวัดแพร่
Read more

หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท…

Read more