เปิดแล้วโซน Northern Thailand Food Valley 2018 โดยนำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต และสินค้าใหม่ๆ มาให้ชม ช๊อป ชิม พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ ภายในงาน Lanna Expo 2018

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโซน “Northern Food Valley 2018” ภายในงาน Lanna Expo 2018 ณ บริเวณฮออล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 200 บูท…

Read more

เริ่มแล้วงานหอการค้าแฟร์ 2018 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่แบบครบวงจร โดยบูรณาการภาคการศึกษาและภาครัฐ ตั้งเป้าเงินสะพัด 100 ล้านบาท

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ทุ่มสุดตัวจัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 ภายในงาน Lanna Expo 2018 หวังสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในพื้นที่ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 250,000 คนตลอดการจัดงาน พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วงกลางปี…

Read more

เชียงใหม่เตรียมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟ ก้าวสู่ Coffee Hub ในงาน Lanna Expo 2018

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ Hillcoff Learning Space ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เชียงใหม่เมืองกาแฟ” ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ และสร้างการรับรู้เพื่อมุ่งสู่ เชียงใหม่เมืองกาแฟ (CHIANG MAI : THE COFFEE HUB – CMCH) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561…

Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน All About Heart #เรื่องน่ารู้ของหัวใจ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม All About Heart #เรื่องน่ารู้ของหัวใจ เพื่อเป็นการเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้ใส่ใจสุขภาพเรื่องหัวใจ และภัยใกล้ตัวของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่…

Read more

กรมทางหลวง เปิดทางลอดฟ้าฮ่าม และขัวสรีเวียงพิงค์อย่างเป็นทางการ ช่วยแก้จราจรติดขัด

กรมทางหลวง เปิดใช้ทางลอดฟ้าฮ่าม และสะพานข้ามน้ำปิง “ขัวสรีเวียงพิงค์” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชน รวมทั้งมีปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น…

Read more

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยาย หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ”

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษโดย นายเทรเวอร์ เมอร์เรียน หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา 2361-2561”…

Read more

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เปิดโครงการ วันละบาท สะสมน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​มหาวิทยาลับเชียงใหม่ เป็น​ประธาน​เปิด​ ” โครงการ วันละบาท สะสมน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​…

Read more

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช​เปิด​คลินิก​ 108 โฉมใหม่

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวคลินิก 108โฉมใหม่ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการให้บริการตรวจรักษาแก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น…

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุเรื่อง โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคลินิกจิตเวชผู้สูงอายุและศูนย์การศึกษาทางจิตเวชศาสตร์เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (Caregivers’Training Day) เรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561…

Read more

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน…

Read more