มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มคำเชียงใหม่

เมื่อวันที่19ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา10.30น. นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดงานตามโครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์และโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์/และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มคำเชียงใหม่ เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานในหารสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนในปีใหม่2561 นี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัคดีและสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติรย์ ต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย และให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับบริการทดสอบวัดบุคลิกภาพให้คำปรึกษา แนะแนวด้านอาชีพ เพื่อให้ทราบความถนัด

 

ของตน และทราบข่าวสารข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของการศึกษาและอาชีพ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสการมีงานทำทั้งงานในระบบและนอกระบบ รวมถึงรับบริการในภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในที่น่าสนใจมีการถวาย พิธีลงนามถวายพระพรและพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมถึงการสาธิตอาชีพอิสระพร้อมปฎิบัติจริง จำนวน 35 อาชีพ โดยจัดรอบสาธิต วันละ 3 รอบ คือ 09.30 , 11.30, และ 13.30 น. อาชีพที่น่าสนใจ เช่น  การทำกาแฟดริป การตัดผม การทำสลัดเพื่อสุขภาพ การทำคลับแซนวิช
และในส่วนของผู้ที่อยากทำงานบริษัทมีการจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน มีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งานกว่า 51 แห่ง รวม 3604 อัตรา มากที่สุดได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานบุคคล เป็นต้น

 

 

 

ในการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัติรย์และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ /และนัดพบแรงงาน-เดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ กราการจัดหางานและสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าขะทำให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบ และส่งเสริมให้มีงานทำนอกระบบโดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักอาชีพ สามารถ

 

 

 

 

 

เลือกเรียนต่อตามความถนัด สนใจ และเกิดหารสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยนำไปสู่ใจประชาชนปีใหม่ 2561 ต่อไป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *