เซ็นทรัลแอร์พอร์ตฮ่วมใจ๋ ไม่เผาเศษพืช ช่วยกันทำปุ๋ย ลดปัญหาหมอกควัน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขานรับนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาหมอกควัน โดยจัดทำโครงการ “แป๋งขี้เยื้อ ฮื้อเป๋นบุญ” เพื่อช่วยกันลดปริมาณการเผาขยะหรือใบไม้แห้ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่กับโลกเราตลอดไป

 โครงการ “แป๋งขี้เยื้อ ฮื้อเป๋นบุญ” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีแนวคิดหลักในการร่วมกันของศูนย์การค้าฯ และคนในชุมชนใกล้เคียงช่วยกันลดปริมาณการเผาขยะหรือใบไม้แห้ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ จึงได้จัดกิจกรรมนำใบไม้มาแลกปุ๋ย โดยผู้ที่สนใจสามารถนำใบไม้แห้ง 1 กระสอบ มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัมเพื่อนำกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือ     ใช้ในครัวเรือนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจนำใบไม้มาแลกปุ๋ยอินทรีย์กลับบ้านกันไปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยังได้ประชาสัมพันธ์วิธีการทำปุ๋ยหมักที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้กับชุมชนในการใช้ประโยชน์จากใบไม้และเศษขยะอีกด้วย

bd69a276-3050-45ce-8726-f04e3929f40c

 

 

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำใบไม้ รวมถึงเศษอาหารจาก    ศูนย์อาหารและร้านอาหาร ภายในศูนย์การค้าฯมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มประโยชน์ แต่ลดปัญหาการกำจัดขยะ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานของศูนย์การค้าฯ ทุกคน  ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะ เศษอาหาร และใบไม้จำนวนมาก

 

 

 

9e2ebfe6-6104-49df-9191-60faa0ab1620

ผู้ที่สนใจสามารถนำใบไม้แห้ง หรือ เศษพืช มาแลกปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 21.00 น. บริเวณเคาท์เตอร์บริการลูกค้าชั้น1 โซนนอร์ทเทิร์น วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-999-199

 

จุดเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆนี้จะเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีกับหน่วยงานอื่นๆในสังคม เพื่อช่วยกันหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *