“ซันสวีท” ผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปส่งออกรายใหญ่ เตรียมเข้าตลาดหุ้น เอ็ม เอ ไอ

ซันสวีท ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน กลต. เสนอขายหุ้นไอพีโอ 130 ล้านหุ้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารย้ำระดมเงินทุน นำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาคุณภาพสินค้า ขยายตลาดไปต่างประเทศ

 

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายฐานลูกค้าและตลาดไปยังต่างประเทศ

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และข้าวโพดหวานที่มาจากประเทศไทยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ โดยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มียอดส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลก ซึ่งปี 2559 มีมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานมากกว่า 7,600 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของมูลค่าการส่งออกรวมทั่วโลก ที่มีมูลค่า 44,771 ล้านบาท โดนสินค้าของซันสวีทที่มีการส่งออก ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (CANNED CORN) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (FROZEN) ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (POUCH CORN)

สำหรับผลประกอบการปี 2560 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตประมาณ 10% จากปี 2559 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 1,725.95 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.55 ล้านบาท และผลดำเนินการช่วง 9 เดือนของปี 2560 บริษัทมีรายได้ 1,273.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.49 ล้านบาท รวมไปถึงกำไรการผลิตของปี 2560 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อนที่มีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี

 

ด้านนายเสกสรร ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “APM” เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ทำการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และดูแลตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 

สำหรับบริษัท ซันสวีท ถือว่าเป็นผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจมามากกว่า 20 ปี โดยมีฐานลูกค้ามากกว่า 200 ราย ที่กระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน เป็นต้น ขณะที่การทำสัญญากับเกษตรกรในลักษณะ Contract Farming ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของซันสวีท เพราะสามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการนำมาผลิตสินค้าได้ตรงตามจำนวนและความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญามากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 50,000 – 100,000 ไร่ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาและคิดค้นระบบ SMART FARM เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพ ปริมาณผลผลิต และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีส่วนสำคัญในการขยายธุรกิจของซันสวีท ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท รวมไปถึงตราสินค้าของบริษัทให้สามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังสามารถลดต้นทุนทางการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้กับบริษัทได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *