จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ Kick off เปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ค้าขาย สร้างรายได้แก่ชุมชน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ทำมาค้าขายทั่วประเทศให้ประชาชน ทั้งเกษตรกร โอทอป สินค้าเอสเอ็มอี สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย สามารถมีพื้นที่ในการขายสินค้า เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

 

 

 

ทั้งนี้ การเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอพร้อมกันในวันนี้ (5 ธันวาคม 2560) โดยในระดับอำเภอเปิด จำนวน 25 อำเภอ และในระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ณ ตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัด ซึ่งมีผู้จำหน่ายสินค้าเป็นผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตลาดประชารัฐทั้งรายใหม่และผู้จำหน่ายรายเดิม จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยมีตลาดประชารัฐร่วมจำหน่าย 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำรวน 128 ราย ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 10 ราย ตลาดประชารัฐ ของดี วิถี ธกส. จำนวน 10 รายตลาดประชารัฐ ต้องชม จำนวน 10 ราย และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 10 ราย

 

 

 

ในส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยยอดสะสมจำนวนทั้งสิ้น 2,977 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของภาคราชการ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะสามารถมีพื้นที่ค้าขายและสร้างรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *