สดร. จับมือ ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ หวังพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สร้างแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์แห่งใหม่ หวังพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560   ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความร่วมมือกับ ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการตอบสนองภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน ดำเนินการร่วมกันในรูปแบบการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ ชั้นบรรยากาศ และระบบนิเวศลุ่มน้ำจากอุปกรณ์ตรวจวัดและฐานข้อมูลของหน่วยงานทั้งสอง เพื่อศึกษา วิจัย ทดสอบและสาธิต พัฒนาปรับใช้ลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นแนวป้องกันสัญญาณรบกวนช่วงคลื่นวิทยุ นำเทคนิคทางดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่มาใช้วัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกโดยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด สดร. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงเครือข่ายประสานงานทางดาราศาสตร์ ต่อยอดขยายผลการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ด้านนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้แห่งนี้ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา 1 ใน 6 แห่ง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่ทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อพลิกฟื้นจากสภาพป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ศูนย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งสองได้มีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณ สดร. ที่เห็นความสำคัญและให้ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง และหวังว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ร่วมกับการบูรณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ให้แก่เยาวชนและประชาชนในโอกาสต่อไป และในวันที่      12-18 ธันวาคมนี้ ศูนย์ฯ และสดร. จะร่วมจัดงานครบรอบ 35 ปีของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป     จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานในโอกาสดังกล่าวด้วย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *