กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ชวนชาวเชียงใหม่ ชม ชิม ช้อป มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรี

กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี โดยพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ชวนชาวเชียงใหม่ ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B ในงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP กลุ่ม Quadrant B ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้จัดงาน “OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน อัตลักษณ์สู่สากล” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 –  26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 3

 

 

 

 

 

 

ด้านนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “หากมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ได้รับการยกระดับในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และการเพิ่มช่องทางการขาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม Quadrant B ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B มีแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยตนเอง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทุกระดับ รวมถึงมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จำนวนมากถึง 165 รายการ หากมีการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ได้รับการยกระดับในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และการเพิ่มช่องทางขาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มดังกล่าวที่เข้าร่วมโครงการให้จำหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้น” พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้มุ่งให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค สร้างการรับรู้ ขยายฐานตลาด ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงสินค้าและบริการการท่องเที่ยว จากกลุ่มเพชรสมุทรคีรีให้เป็นที่รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวมายิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างมูลค่าทางการตลาดของสินค้า OTOP ให้ยกระดับขึ้นสู่สากล

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *