ออมสินเดินหน้าติดตามการพัฒนาของสิบชุมชนเข้มแข็งในโครงการประชารัฐสีชมพู ปี 2

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนา เพื่อเฟ้นหาชุมชนยอดเยี่ยมและชุมชนดีเด่นประชารัฐสีชมพู ปี 2 ประจำปี 2560 รับทุนสนับสนุน รวมทั้งโครงการร่วม 4,000,000 บาท

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล โดยให้ชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่นทั้ง 10 ชุมชน ได้เข้ามาเป็นผู้นำในการค้นหาชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2560 ในฐานะชุมชนต้นแบบ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะของ “ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ที่จะพัฒนาไปด้วยกันแบบส่งต่อความรู้ จับคู่ความสำเร็จ ต่อยอดการพัฒนาแบบไม่รู้จบ โดยต้องมี “เยาวชนคนรุ่นใหม่” หรือ “เสือคืนถิ่น” เข้าร่วมทีมเพื่อพัฒนาไปด้วยกัน โดยทั้ง 10 ทีม ได้ผ่านการสัมมนาเพื่อบ่มเพาะและเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยการให้คำแนะนำและอบรมของที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นแผนการพัฒนาชุมชนของตนเอง และนำแผนพัฒนาดังกล่าวไปปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใต้เวลาที่กำหนดไว้ โดยจะมีการติดตามการดำเนินงานดังกล่าวตลอดโครงการ

สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้แต่ละทีมได้แสดงศักยภาพของชุมชนผ่านการดำเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเดือนธันวาคม

สำหรับทุกชุมชนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดการพัฒนาจากธนาคารออมสิน โดยชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยม (ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง 500,000 บาท / ชุมชนต้นแบบ 200,000บาท / เสือคืนถิ่น100,000 บาท ) ชุมชนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง 300,000 บาท / ชุมชนต้นแบบ 150,000 บาท / เสือคืนถิ่น 50,000 บาท ) ชุมชนรองชนะเลิศอันดับสอง (ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง 200,000 บาท / ชุมชนต้นแบบ 100,000 บาท / เสือคืนถิ่น 30,000 บาท ) ชุมชนยอดเยี่ยม อันดับ4-10 (ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง 100,000 บาท / ชุมชนต้นแบบ 50,000 บาท / เสือคืนถิ่น 20,000 บาท ) นอกจากนี้มีเงินสนับสนุนการทำงานตลอดโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่าเกือบ 4,000,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์www.gsb-pracharat.com / Facebook : ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *