จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟ เพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตกาแฟ เพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมนำ Application มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจกาแฟล้านนา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Coffee talk in the garden พร้อมด้วย ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ร้านกาแฟ Coffee or me จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1” หรือ Lanna Thai Coffee Hub ภายใต้การดำเนินงานโครงการโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub งบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับผิดชอบในส่วนของการได้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเผยแพร่องค์ความรู้ และเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สะดวกและทันต่อยุคสมัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกาแฟภาคเหนือให้มีศักยภาพในการจับคู่ทางธุรกิจ เป็นที่รู้จัก มีอัตลักษณ์ของความเป็นกาแฟล้านนาที่ชัดเจน และต้องการให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีส่วนในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองทาง เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเองก็จะสามารถเพิ่มรายได้ทั้งยังมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้มาตรฐานในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเมล็ดกาแฟ เพื่อให้เป็นที่ตรงใจของตลาด จนไปถึงเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ของกาแฟล้านนามากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กาแฟล้านนาสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจร้านกาแฟที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้ต่อไป

 

 

โดยภายในงาน Coffee Talk in the garden ได้รวบรวมกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Lanna Thai Coffee เข้ามาอยู่ภายในงานนี้ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาวิชาการในด้านของตลาดดิจิทัลภาคเหนือที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด Application “Lanna Thai Coffee Hub” ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ ซึ่งแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นยังรองรับการใช้งานทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพกาแฟล้านนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟล้านนา รวมไปถึงตลาดกาแฟล้านนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนตลาดโลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *