คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 11”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมาเวชศาสตร์ จัดให้ประชุมวิชาการประจำปี  เรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ครั้งที่ 11” สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้เรียนรู้เทคนิค และองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อกระตุ้นความตื่นตัว และเตรียมแผนรองรับต่อเหตุการณ์การใช้ยาปัจจุบัน เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560   ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรศ.ดร.พญ.เพณณินาท์  โอเบอร์ดอร์เฟอร์  หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่าปัจจุบันความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของทางด้านสาธารณสุขทั้งโรคติดเชื้อที่เกิดจากชุมชน และโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล  ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งด้วยเหตุโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับการ ตรวจวินิจฉัยและการรักษา ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่สอดใส่เข้าสู่ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสถานการณ์ด้านโรคติดเชื้อและโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน และต่อเนื่องถึงโรงพยาบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว  และติดต่อกันได้ง่าย  เมื่อผู้ป่วยเหล่านี้เข้ามารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล  จำเป็นต้องมีการปรับระบบการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยเดียวกัน หรือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  หรือการทำหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งวิธีการแยกผู้ป่วยและการดูแลรักษาพยาบาลไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ปัจจุบันมียาปฏิชีวนะชนิดใหม่ออกมามากมาย และบุคลากรทางการแพทย์บางท่านอาจยังมีความรู้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อหรือการติดต่อของโรคสู่ผู้ป่วยอื่น รวมถึงบุคลากรผู้ให้การดูแล และเพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม สมเหตุผล เพื่อป้องกันการแพ้ยา และดื้อยา จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในคณะแพทย์ ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และผู้สนใจอื่นๆตื่นตัว และเตรียมแผนรองรับต่อเหตุการณ์การใช้ยาในยุคปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *