สถาบันวิจัยสังคม มช. เปิดตัวศูนย์วิจัย และโครงการด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดเสวนา “ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์”

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Open House เปิดตัวศูนย์วิจัยและโครงการด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดเสวนาเรื่อง “ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ รด.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงาน และ ผศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นผู้แนะนำ “ศูนย์วิจัยด้านล้านนา” และ “โครงการการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ “ และ ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้แนะนำ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว” “โครงการล้านนาเล่าว่า…” และ “โครงการประตูท่องเที่ยวสู่ล้านนา”

 

สถาบันวิจัยสังคม ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว” และ “ศูนย์วิจัยด้านล้านนา” ขึ้น เพื่อดำเนินงานวิจัยด้านสังคมล้านนา และการท่องเที่ยว เผยแพร่แก่สังคมและชุมชนให้สามารถนำไปพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2561 ทางสถาบันฯ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอีก 3 โครงการ ได้แก่ “โครงการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ” “โครงการล้านนาเล่าว่า…” และ “โครงการประตูท่องเที่ยวสู่ล้านนา (Lanna Tourism Enclave)” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในล้านนา ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามและอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีประวัติศาสตร์ล้านนาอันยาวนามาถึง 700 กว่าปี ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาจำนวนมาก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลผลิตของโครงการให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หรือละคร มีส่วนสำคัญอย่างมากในการจูงใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นๆ เห็นได้ชัดเจนจากภาพยนตร์จีนเรื่อง “The Lost in Thailand” ซึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือละครเกาหลีหลายเรื่องที่เป็นที่นิยม เช่น “แดจังกึม” “Winter Love Song” และ “Goblin” เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างกระแสทำให้นักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยอยากตามไปเก็บภาพความประทับใจยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ปรากฏในฉากละคร การใช้ละครเป็นสื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก จึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้มีการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

จากความโด่งดังของละครเรื่อง “รากนครา” ละครอิงประวัติศาสตร์ที่สร้างกระแสอย่างล้นหลามบนโลกโซเชียลด้วยเสน่ห์และความน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงฉากและองค์ประกอบอันสวยงามที่จุดประกายให้บรรดาแฟนละครจำนวนมากออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านสถานที่ถ่ายทำละคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดงานเสวนา “ล้านนาเล่าว่า…เที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์” โดยมีการนำเสนอหลากหลายประเด็นน่าสนใจจากปรากฏการณ์ท่องเที่ยวดังกล่าว

 

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามรอยละครและประวัติศาสตร์ล้านนา อาทิ “เที่ยวตามรอยรากนครา” “อ่านนิยาย ดูละคร และย้อนดูล้านนา” “ตามรอยบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา” อีกทั้งยังมีนิทรรศการชุดเครื่องแต่งกายล้านนา นิทรรศการภาพถ่ายตามรอยรากนครา กาดหมั้วครัวฮอม เป็นต้น

 

 

 

โดยงานนี้ จึดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในการดำเนินงานของ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว” และ “ศูนย์วิจัยด้านล้านนา” รวมไปถึงสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีวัฒนธรรมล้านนาที่น่าสนใจให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนให้ดีและเป็นที่นิยมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยแก่ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้กลายเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นประจำท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *