สรุปเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง-ยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2560 สามารถปล่อยโคมไฟระหว่างเวลา 19.00-01.00 น.ของวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอย/โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มรอบความถี่ในการออกตรวจทางวิ่งทางขับ เพื่อเก็บซากโคมที่อาจลอยเข้ามาตกในเขตการบิน ขณะที่สายการบินยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลา ทำการบินหลังเวลา 18.00 น. ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับอากาศยาน นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) มีเที่ยวบิน      ที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 187 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 29 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด   ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 90 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน

  1. เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 97 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 67  เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ การสายการบินต่างๆ ได้ทำการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเพิ่มเติมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่แนวร่อนของอากาศยาน ได้ออกประกาศจังหวัดลำพูน อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ ได้ระหว่างวันที่ 2-4  พฤศจิกายน 2560 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด

สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัย…

ในส่วยของความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา

10.00-12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง  เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย โดยพร้อมจะทำหน้าที่ในการเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ด้วยการอำนวย                               ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *