นิทรรศการ “ภูษา ราชินี” งานแสดงผ้าไทย อัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยและผ้าพื้นถิ่น กว่า 100 ผลงาน 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” พร้อมเล่าเรื่อง “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย” ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานล้วนแต่ซาบซึ้งกับการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถมากยิ่งขึ้น ปิดท้ายด้วยการเดินแบบชุดผ้าไทยสวยงามสุดอลังการในคอนเซ็ป “ทอด้วยรัก ปักด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี” ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

IMG_4689nโดยการจัดงานในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้

 

IMG_5058ภายในงานชมนิทรรศการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน” นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตรฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ” นิทรรศการ“ไหมอีรี่กับการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และนิทรรศการ “ผ้าสีฟ้าธรรมชาติ” เวทีเรื่องเล่าและเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้ามัดย้อม/ย้อมสีธรรมชาติ”  โดย ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผ้าห่อคัมภีร์” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการเดินแบบผ้าไหม ผ้าทอ และผ้าย้อมธรรมชาติ รวมทั้งบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ กว่า 30 บูธ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 053-114110-5

IMG_5243n

IMG_5395n

IMG_5164n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *