เปิดตัว Application “CM All” มช. จับมือ Instant 9 เปิดตัว CM All แอพพลิเคชันนาร่องกระตุ้น ตลาดท่องเที่ยวอัจฉริยะเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณศิริ รัชตเมธี CEO Giffmee by Instant 9 ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Application “CM All” ในงานหอการค้าแฟร์ Zone J – Startup ภายใต้งาน Unseen Lanna ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

แอพพลิเคชัน CM All App เป็นระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Chiangmai) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ การเดินทาง ที่พัก และร้านค้า เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป ซึ่งการทำงานของระบบ CM All Application จะเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวได้ อาทิ ค้นหา Promotion พิเศษ หรือ Location ของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

 

 

 

1. ผู้ใช้งานประเภทผู้ใช้บริการ (Customer) ฟังก์ชั่นของระบบ ประกอบไปด้วย
 การค้นหาข้อมูลทั่วไปของร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยว
 การแสดงผลข้อมูลแบบพื้นที่ (Location Based)
 การกดรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วม (Promotion Redeem)
 อ่านนิตยสารออนไลน์ฟรี

2. ผู้ใช้งานประเภทผู้ให้บริการ (Service Provider) ฟังก์ชั่นของระบบ ประกอบไปด้วย
 สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลของตนเองบนระบบได้เอง (บทความ รูปภาพ แผนที่)
 นำเสนอโปรโมชั่นผ่านระบบเพื่อให้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
 สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า ที่มาใช้บริการในร้านค้า
 วางแผนและจัดการแผนการตลาดออนไลน์ด้วยตนเองสามารถสื่อสารกลับไปยังลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ (SME, Email, Notification)

สำหรับแอพพลิเคชันและนวัตกรรมต่างๆ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเริ่มต้นปูทางเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้ในอนาคต ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองนำร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเองก็เล็งเห็นความสาคัญที่จะผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดภาคเหนือในกลุ่มยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *