เชียงใหม่เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย  คนไทยยิ้มได้  ต้นแบบ “สานพลังประชาชน สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ  ชํานิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน  ไทยช่วยไทย  คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ “สานพลังประชาชน สานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ณ  ลานโปรโมชั่น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 เพื่อยกระดับของตลาดนัดชุมชนเป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน   สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop และเกษตรกรรายย่อยให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือการทำงานในรูปแบบประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนฐานรากมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ พัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศและการส่งออก โดยการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย  คนไทยยิ้มได้  ต้นแบบครั้งนี้  จังหวัดเชียงใหม่ได้นำรูปแบบของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มาขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของการจัดตลาดชุมชนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลผลิตทางการเกษตรและโอท๊อปจำนวน 25 ราย   การแสดงและจำหน่ายสินค้าของบริษัท  ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  การจัดนิทรรศการนำเสนอโมเดลตลาดนัดต้นแบบตามแนวทางของตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม  การจัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาชุม(กลุ่ม Quadrant D)ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด(สินค้านาทีทอง) และการจัดเวทีสัมมนาเรื่อง กาดหมั้วครัวฮอม  สู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มาร่วมซื้อและร่วมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และโอทอปของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

 

 

 

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *