ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยหวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ  อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกอง ซาล ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการดำเนินการศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งภายหลังจากการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติจากประเทศต้นทาง โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการตรวจสัญชาติแรงงานแห่งนี้

ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นำหนังสือรับรองไปชำระเงินค่า CI และค่าใบอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องเข้ามาที่ศูนย์บริการฯตามกำหนดนัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ขอตรวจสัญชาติกับทางการเมียนม่า 2. ขอตรวจลงตราวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน 4. ขอตรวจสุขภาพไปทำบัตรประกันสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ 5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์มีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาดำเนินการตามกำหนด  และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงาน และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยหวังช่วยให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อยโทร 0-5311-2911-4 , 085-6955573 หรือ Line Id : @doecmi

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *