ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. พร้อมติดอาวุธ Startup หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ใน 5 ปี

จากความสำเร็จการเปิดตัว โครงการสร้างและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงระบบดิจิทัล (Lanna Digital Economy for SMEs) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากกว่า 300 ราย ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการฯ นั้น คือ การมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือที่เรียกกันว่า ติดอาวุธ Startup ให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดแนวคิดธุรกิจของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการสร้างความตระหนักถึงการเป็นบุคลากรผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider: SP) พร้อมองค์ความรู้และทักษะด้านกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตัลให้มีความสามารถตอบสนองกับตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทาง New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ต้องผ่านกระบวนการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 60 วัน และจำเป็นต้องเกิดการทดสอบตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองและเรียนรู้การตลาดที่เกิดขึ้นจริง คณะผู้ดำเนินโครงการฯ จึงจัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการภายในงานหอการค้าแฟร์ ภายใต้ธีมงาน Startup Digital & Innovation (โซน J) โดยเป็นความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้า ทดสอบตลาด รวมถึงกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย เชื่อมโยงกับนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *