วิจิตรศิลป์ มช. เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “อบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ปี 59”

เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนของทุกปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ จะจัดกิจกรรมอบรมศิลปะสำหรับเด็กเป็นประจำ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้าอบรมในหลักสูตรศิลปะด้านต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น  โดยใช้พื้นที่ภายในตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอันเป็นสัดส่วน ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดอบรมศิลปะเป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด  ได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ มองเห็นความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มีมากมาย อาทิ ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ได้ฝึกเทคนิคการวาดภาพ ได้ลงมือวาดภาพจริง ได้มุมมองทางด้านศิลปะและนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง

การเปิดอบรมศิลปะเด็กในครั้งนี้ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

        สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

– หลักสูตรศิลปะทั่วไป

– หลักสูตรทัศนศิลป์ ศิลปะเบื้องต้น

– หลักสูตรทัศนศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน

– หลักสูตรโฟโต้คิดส์

ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

– หลักสูตรศิลปะประยุกต์

– หลักสูตร Modern Jazz

– หลักสูตร Ballet

ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น  วิทยากรโดย อาจารย์ นักวิชาการช่างศิลป์ และนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์  พิเศษ!! สำหรับน้องๆที่เคยรับการอบรมมาแล้วในปีที่ผ่านๆ มา จะได้เรียนหลักสูตรที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นขั้นที่สูงกว่าและแตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างแน่นอน

โครงการ“อบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ปี 59” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงาน หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 1,500 บาท  เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-944833 และ 053-218279-80 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และ facebook.com/คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

12789909_10208972549093925_256355080_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *