เชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ จัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเน้นความสะอาด เรียบร้อย  การวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม รวมไปถึงดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดพิธี และได้เน้นย้ำเกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์ ให้สะกดคำที่ถูกต้องตามที่ส่วนกลางกำหนด  ในส่วนของการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ทุกจังหวัดจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์เป็นพระเมรุมาศจำลอง ที่ประชาชนสามารถขึ้นไปถวายดอกไม้จันทน์ได้ เสมือนกับได้ไปในพระราชพิธีจริง

ในส่วนของการจัดสร้างเมรุลอย ให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”  แล้วนำดอกไม้จันทน์ไปเผาในวัดที่มีเมรุ หรือ ฌาปนสถานในพื้นที่ และห้ามมิให้ก่อสร้างเมรุลอย หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับเผาดอกไม้จันทน์ ในด้านของพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ให้จังหวัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ รวม 76 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อกรุงเทพมหานครรวบรวมอัญเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธี

ในวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ให้จังหวัดและอำเภอ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้พร้อมกับส่วนกลาง  และให้จังหวัดและอำเภอ จัดการแสดงมหรสพ วัฒนธรรมไทยในห้วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ให้สอดคล้องกับส่วนกลาง อาทิ โขน ศิลปวัฒนธรรมไทยประจำท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์

นอกจากนี้ ยังให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค มีประเภทจิตอาสา 8 ด้าน คือ ด้านงานดอกไม้จันทน์ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ด้านโยธาธิการ ด้านการขนส่ง ด้านการบริการประชาชน ด้านการแพทย์ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจราจร โดยจะเปิดรับลงทะเบียนทางระบบ ในวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2560 และสามารถลงทะเบียนได้ทุกเพศ ทุกวัย

ในโอกาสสำคัญนี้ ที่ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 30 ตัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบให้จังหวัดนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในช่วงวันพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยแยกเป็น ข้าวสารในคลัง รด. ข้าวสารที่กรมการข้าวทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวบรวมไว้ที่ศูนย์รวบรวมข้าวภาคต่างๆ และโรงสีข้าวสหกรณ์โพนทราย จ.ร้อยเอ็ดแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  การดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงานซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *