กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์หากติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทางเดิน

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์หากติดตั้งไม่มั่นคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถร่วมทางเดินหน้ามาตรการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องถึงความไม่ปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

นายสนิท พรหมวงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า ปัจจุบันเจ้าของรถจักรยานยนต์ นิยมแก้ไขดัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการติดตั้งร่มบังลมหรือหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนบนรถจักรยานยนต์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้ในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งร่มบังลมบนรถจักรยานยนต์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงทางวิศวกรรมและอาจก่อให้เกิดอันตรายหากนำมาใช้งานบนท้องถนน เช่น โครงร่มแกว่งไปมา หรืออาจหลุดตกหล่นขณะขับขี่รวมถึงตัวโครงร่มบังลมที่มีความสูงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทรงตัวของรถหรือบดบังทัศวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเน้นมาตรการสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้จำหน่ายได้รับทราบถึงความไม่ปลอดภัยของการติดอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการควบคุมรถ การทรงตัว หรือกรณีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจหลุดออกจากรถรวมถึงความเสี่ยงจากการติดตั้งร่มอย่างไม่มั่นคงและถูกต้องเมื่อมีแรงปะทะจากลมหรือฝนอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ร่มหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นและเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้เจ้าของรถถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออกเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทางร่วมกัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการแก้ไขดัดแปลงตัวรถใดๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน จึงจะสามารถให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะกรณีที่การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งานในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่ารถนั้นปลอดภัยเวลาใช้งาน นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานโดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อการควบคุมรถ การทรงตัว เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *