กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นเหนือเฟ้นหาสุดยอดผู้ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาค การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร “IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นาย นรินทร์ พสุนธราธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายประวิทย์ โชติปรายนกุล    สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, นางประภา บรุณศิริ   กรมทรัพย์สินทางปัญญา และนายนิธิ กฤษณพันธ์   กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกรรมการในการตัดสิน

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าในระดับสากล โดยการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

สำหรับการประกวดในรอบภูมิภาคภาคเหนือในครั้งนี้ มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 15 ทีม ซึ่งทุกทีมได้เข้ารับการอบรมต่อยอดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนารูปแบบคุณภาพของสินค้าให้มีอัตลักษณ์ และตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคแล้ว ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะคัดเลือกผลงานระดับภูมิภาคที่มีความโดดเด่น จำนวน 5 ผลงาน และมีการมอบรางวัลผลงานละ 20,000 บาท รวม 6 ภูมิภาค 30 รางวัล ซึ่งผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 ผลงานดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณอีกด้วย

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ชนะการประกวด 5 ทีม ภาคเหนือ ได้แก่

1. ผลงาน Sparkling Cascara
นายรัฐศรัณย์ พีรพงศ์เดชา
2. ผลงาน เครื่องกลับแกลบในร้าวไก่เนื้อ
นายบัญชา จันทร์ดา และ นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
3.ผลงาน ผงสมุนไพรโรยข้าว
นางสาวขวัญกมล เทพพรมวงศ์ และ นางสาวโยษิตา มูลอิ่น
4.ผลงาน น้ำมันปลาน้ำจืดอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-9 ที่สกัดจากปลาหนังลูกผสม กุลรัตน์
นางสาวกุลรัตน์ แก้วเป็ง
5.ผลงาน กระดาษและผลิตภัณฑ์เปลือกไม้ใบไม้
นายพลัฏฐ์ บุญพลอยเลิศ และ นายคุณัญญ์ภาส ภู่ระย้า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *