ท่องเที่ยวและกีฬาจันทบุรี นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามโครงการ “เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย กว่า 160 คน ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรม “เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของภาคตะวันออกด้วยตัวเอง นอกเหนือจากการรับรู้จากสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการระดมความคิดของนักท่องเที่ยวในมุมมองด้านต่างๆ ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

 

 

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำรวจและเยี่ยมชมในครั้งนี้ประกอบด้วย สักการะศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือโบสถ์วัดโรมันคาทอลิก ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หาดเจ้าหลาว จุดชมวิวเนินนางพญา ตึกแดงและคุกขี้ไก่ โอเอซีส ซีเวิร์ล ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ตลาดเนินสูง วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยวชุมชนบ้านจำรุง ตลาดบ้านเพ จังหวัดระยอง

 

 

 

 

นายวิทุรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ด้านนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า “สำหรับจังหวัดจันทบุรีตนขอถือว่าเป็นเมืองตัวแทนของประเทศไทย สืบเนื่องจากว่าช่วงต้นปี สำนักข่าว CNN จัดอันดับแหล่งท่องเที่ยว 17 อันดับของโลก ซึ่งภาคอีสานของประเทศไทยได้ติดอันดับ 1 ใน 17 เหตุเพราะภาคอีสานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ตนจึงนำมาขยายผลปรับใช้กับจังหวัดจันทบุรี พบว่าข้อดีทั้งหมดที่อีสานมีนั้น จังหวัดจันทบุรีมีครบทั้งประวัติศาสตร์ เป็นเมืองของพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งเป็นเมืองชายแดน แต่ที่มีเพิ่มเติมจากอีสานคือจันทบุรีมีทะเลที่สวยงาม นักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจะได้พบกับทุกบรรยากาศ มาที่เดียวเหมือนกับได้มาทั่วประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีให้มากยิ่งขึ้น”

 

นางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี

ด้านนางดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาขับเคลื่อนโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรม “เที่ยวได้ทุกวัน สีสันตะวันออก” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากทั่วประเทศ มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ด้วยตัวเองนอกเหนือจากการรับรู้จากสื่อต่างๆ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากสินค้า และได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับคณะที่เดินทางมาตามโครงการให้คำแนะนำและติชมในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี จะได้นำข้อมูลกลับไปประมวลผลและปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และหวังว่าผู้ร่วมโครงการจะได้ร่วมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่อีกด้วย”

ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
พระรูปพระนางมารีอาประดับด้วยพลอยจันทบุรีนับแสนเม็ด
ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร จันทบุรี
ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร จันทบุรี
ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
จุดชมวิวเนินนางพญา จันทบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
ตึกแดง จันทบุรี
Oasis Sea World จันทบุรี

Oasis Sea World จันทบุรี

Oasis Sea World จันทบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับ จันทบุรี
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
วัดเขาสุกิม จันทบุรี
ชุมชนบ้านจำรุง ระยอง
สวนผลไม้ชุมชนบ้านจำรุง ระยอง
สวนผลไม้ชุมชนบ้านจำรุง ระยอง
สวนผลไม้ชุมชนบ้านจำรุง ระยอง
ผลิตภัณฑ์น้ำปลาจากชุมชนบ้านจำรุง ระยอง
คณะผู้ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจันทบุรี ระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *