ททท.สำนักงานลำปาง นำผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง Plus ลำพูน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลำปาง นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง Plus ลำพูน ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรอง ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่จะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งมีพื้นที่ดูแลและรับผิดชอบ คือ จังหวัดลำปางและลำพูน เดินหน้าที่จะสร้างการรับรู้พื้นที่และรังสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ภายใต้  Concept เที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ด้วยการจัด กิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวเส้นทางเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง  Plus ลำพูน นำเสนอจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของพื้นที่และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่จะสามารถเสนอขายให้กับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ผนวกกับเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาด ลำปาง Plus ลำพูน ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2560  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือบริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายแพ็คเกจทางการท่องเที่ยวให้กับตลาดต่างประเทศ 19 บริษัทอาทิ Pacific World Chiang Mai / Ranvel Tour Ltd / ASEV TH CO.,LTD/ Asian Plush Travel & Service/ France & Fresh Travel Co.,LTD/ Buffalo Tours/ Chiang Mai Good Day Tour/ Master Team Lanna Co.,Ltd/ RSN Tour/ Safari Club Tour/ Udomporn Tour Ltd/ Standard Tour/ JRD Tour/ Chiang Mai Local Tours/ S.P.Publishing Group Co.,Ltd พร้อมทั้งมัคคุเทศก์ผู้มากประสบการณ์ด้านการทำทัวร์และสื่อมวลชนที่จะต่อยอดในการสร้างการรับรู้พื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

 

 

นายอนันต์  สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดลำปาง ที่จะนำบริษัทนำเที่ยวที่ทำแพ็คเกจเสนอขายให้กับกลุ่มตลาดต่างประเทศ อาทิ ตลาดพม่า อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย อิตาลี เยอรมนี จีน เกาหลี ฯลฯ พร้อมมัคคุเทศก์มืออาชีพที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับทราบถึงแนวโน้ม ทิศทางการทำการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอนาคตได้

 

 

 

 

 

 

สำหรับเส้นทางในการสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว ลำปาง Plus ลำพูน ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย วัดป่าฝาง วัดพม่าที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง วัดจองคา วัดพม่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามและเก่าแก่ แต่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จัก ชมวัดประตูป่อง ที่มีวิหารอันวิจิตรงดงาม และแนวกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดลำปาง  นั่งรถม้าชมเมืองเก่าตามเส้นทางเสนอขายในโปรแกรมนำเที่ยว ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจากชุมชนบ้านปงสนุก เยี่ยมชมถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนคนเดินเสาร์-อาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเสริมงาม อาทิ วัดพระธาตุจอมปิง ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ

 

 

 

 

 

ในส่วนของจังหวัดลำพูน คณะได้เยี่ยมชมวัดพระธาตุดวงเดียว วัดพระธาตุห้าดวง เยี่ยมชมชุมชนพระบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นหมู่บ้านมังสวิรัติ ไม่กินและไม่นาเนื้อสัตว์เข้าหมู่บ้าน ตามคำสอนสั่งของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พระนักพัฒนาที่ชาวบ้านให้ความนับถืออย่างสูง เยี่ยมชม วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดที่ใหญ่ที่สุดใน อำเภอลี้ ชมวิหารที่ประดิษฐานศพหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาภายในโลงแก้วซึ่งไม่เน่าเปื่อย สักการะ พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย เจดีย์ศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงินฝีมือชาวปกาเกอะญอพระบาทห้วยต้ม เยี่ยมชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อย สักการะวัดพระพุทธบาทผาหนาม วัดบ้านปาง อำเภอลี้ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดย้อม และงานหัตถกรรมต่างๆ ที่บ้านดอนหลวง ชุมชนผาทอมือที่สำคัญของอำเภอป่าซาง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการพิมพ์พระรอด และพระสกุลสำคัญของจังหวัดลำพูน ณ วัดมหาวัน

 

 

 

 

นี่คือ 1 ในกิจกรรมดี ๆ ที่ ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบและดูแลพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ package ที่หลากหลายและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับบริษัทนำเที่ยวในการเสนอขายให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายได้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดลำพูนและขยายวันพักในพื้นที่จังหวัดลำปางหรือลำพูนให้ยาวนานขึ้น กิจกรรมดีๆ ในลักษณะแบบนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้หากขาดภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมสื่อมวลชนที่จะจับมือและสานพลังไปด้วยกัน ทั้งนี้ ททท.สำนักงานลำปาง มีความคาดหวังที่จะให้ผู้ประกอบการ องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง มีส่วนรับรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวลำปาง เนื่องจากจังหวัดลำปางกำลังเป็นที่สนใจของกลุ่มตลาดต่างประเทศ

 

 

 

 

วัดป่าฝาง

วัดจองคา

วัดประตูป่อง

กิจกรรมนั่งรถม้าชมเมือง

วัดปงสนุกเหนือ

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ภาพวาดฝาผนังภายในวิหารวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดพระธาตุดวงเดียว

วัดพระธาตุห้าดวง

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

จุดชมวิวเมืองลี้่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม

วัดบ้านปาง

วัดบ้านปาง

พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง

กิจกรรมพิมพ์พระสกุลสำคัญของจังหวัดลำพูน วัดมหาวัน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *