จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยวงาน “พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” Lanna Culture Ethnic ในงาน Lanna Expo 2017

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม “Lanna Culture Ethnic” เพื่อร่วมในงาน Lanna Expo 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

โดยในพิธีเปิดวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. มีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงาน “Lanna Culture Ethnic” พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายในงาน Lanna Expo 2017 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ให้รับทราบถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวและนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในช่วง Low Season และในปีนี้ ได้จัดงานภายในแนวคิดที่ว่า “พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพ โดยได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และอีกหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตราบจนทุกวันนี้

 

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มของภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ กระเหรียง ม้ง ลีซู ไทยยอง ดาราอั้ง ไทยวน มอญ ลัวะ อิ่วเมี่ยน และอาข่า เป็นต้น โดยจะจัดเป็นพื้นที่จำลองของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การแสดงทางวัฒนธรรมประจำเผ่า การแสดงแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์คุณภาพที่หาทานได้ยาก รวมถึงการเสวนาเรื่องผ้าและอาหารชาติพันธุ์ ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เพื่อให้มีการบ่มเพาะต่อยอดสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ผู้เปรียบประดุจผู้ให้ชีวิตใหม่แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *