เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

ที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ สำหรับมหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. พิเศษวันหยุดเสาร์อาทิตย์ขยายเวลาให้ชิม ชม ช้อปกันอย่างจุใจตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” โดยมีนายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ สำหรับงาน Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์สู่สากล เชื่อมโยงทางการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการแสดงศักยภาพของ 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ที่จะสนองนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดอีกด้วย

 

ซึ่งในปีนี้ การจัดงานมุ่งเน้นการแสดงสินค้า บริการ และนิทรรศการของกลุ่มจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่พสกนิกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังเห็นได้จากจำนวนโครงการหลวง จำนวนโครงการพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจำนวนกว่า 693 โครงการ การจัดงาน Lanna Expo 2017 ครั้งนี้ กำหนดพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 11 พื้นที่หลัก ด้วยศักยภาพที่กลุ่มจังหวัดรวมกันเป็นหนึ่ง และด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าได้

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการหลวง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนางานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อของประเทศ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบพาวิลเลี่ยนผลิตภัณฑ์ Master Piece อาทิ จังหวัดเชียงใหม่นำโรงงานฝึกทอผ้าพระราชทานซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2520 มาจำลองเพื่อสาธิตการทอผ้า และการปักผ้า รวมทั้งงานหัตถกรรมอื่นๆ เช่น ชุดศิลาดล ชุดเครื่องเงิน ภาพแกะสลัก ชุดเครื่องเขิน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าจกแม่แจ่ม ปลาอานนท์และเรือ (สบวิน) จังหวัดลำพูนนำเสนอผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผ้าทอขนแกะ ผลิตภัณฑ์จักสาน และจังหวัดลำปาง นำเสนอชุดเซรามิก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติน้ำแร่แจ้ซ้อน รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ และความบันเทิง พร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินชื่อดังขวัญใจมหาชนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *