กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน OTOP LannaExpo2017 ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Lanna Expo 2017 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลักดันสินค้าและบริการต่างๆของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ก้าวไกลไปยังเวทีโลกและยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าว OTOP Lanna Expo 2017 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรชัย อินต๊ะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง และนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับการจัดงาน Lanna Expo 2017 นับเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่างๆภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งในปีนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นปีที่ 2 จึงได้มรการปรับผังของงานในครั้งนี้ ให้เป็นเวทีงานแสดงสินค้าเพื่อต่อยอดการค้า การลงทุน และแสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพื่อเป็นหนึ่งแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อนบ้านในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ซึ่งการจัดงาน Lanna Expo 2017 ครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสานต่อพระปณิธาน พร้อมทั้งน้อมนำหลักการทรงงานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ของทุกวันและเวลา 10.00-21.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์สู่สากล รวมไปถึงเป็นการเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและขยายโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความต่อเนื่องและยังยืนต่อไป

ทั้งนี้ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งหมด 11 โซนได้แก่ โซนโครงการในพระราชดำริ โซนการศึกษา โซนเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป โซนหัตถกรรมและ OTOP โซนท่องเที่ยว โซนธุรกิจบริการสุขภาพ โซน Lanna 4.0 โซน International โซนประชุมและสัมมนา โซนหารและเครื่องดื่ม และโซนวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่เข้าร่วม คือ “Lanna Culture Ethnic” ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะนำเอาวิถีชีวิตของเหล่าชาติพันธ์มาจัดแสดงมากกว่า 20 ชนเผ่า “The Clay Village” ของจังหวัดลำปาง ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางมาให้ได้ชมและเลือกซื้อ และ“ท่องเที่ยวสุขี 4 ชุมชน” ของจังหวัดลำพูน ที่คัดเลือกชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อาทิเช่น ชุมชนมอญ ชุมชนไทลื้อ และชุมชนยอง มาจัดแสดง สำหรับไฮไลท์ที่สำคัญของงาน คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริที่ทรงประทานให้กับชาวบ้านใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ทั้งนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงจากกศิลปินชื่อดัง การแจกของรางวัลสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงาน โดยรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ Vespa จำนวน 1 คัน และมีรางวัลประจำวันอื่นๆอีกมากมาย สุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันสินค้าและบริการต่างๆ ชองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ก้าวไกลไปยังเวทีโลกต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *